Uw dossier indienen

Om een dossier in te leiden volstaat het om het klachtenformulier te vervolledigen evenals het bevoegdheidsbeding te ondertekenen. Enkel een muisklik om deze te openen!

Klik hier

U kan uw dossier per mail indienen via het volgend e-mail adres: emmanuelle.salvatori@just.fgov.be. U kan uiteraard ook uw klacht en uw dossier per gewone post indienen. Dit hoeft niet aangetekend.

Beschikt u niet over een contract dat voorziet in het bevoegdheidsbeding, dan moet u het akkoord vragen van de partijen die u in de procedure wil betrekken.

Het secretariaat van de Commissie biedt u ook de mogelijkheid om op officiële manier de partijen uit te nodigen. Om dat te doen, moeten het formulier en de het ondertekende bevoegdheidsbeding toekomen op het secretariaat.

Het dossier is slechts correct ingeleid wanneer de Commissie het klachtenformulier en het door alle partijen ondertekende bevoegdheidsbeding of het aannemings- of architectencontract dat in haar bevoegdheid voorziet, ontvangt.

7 bevoegdheidsbeding

8 Klachtenformulier