Over ons

In 2002, met de steun van FOD Justitie, sloegen vier organismen de handen in elkaar om de Verzoeningscommissie Bouw op te richten, die een oplossing moet bieden voor de bovengenoemde traagheid en soms hoge kosten van gerechtelijke procedures. Deze commissie, die intussen goed schijnt te werken, werd op de sporen gezet door de Confederatie Bouw en de Bouwunie (voor de aannemers), Test Aankoop (voor de consumenten) en de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België. In 2005 trad het NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, toe.

 

Deze partners, die elk één van de klassieke bouwpartijen, consument, aannemer en architect vertegenwoordigen, bundelen hun krachten om bouwgeschillen zonder tussenkomst van de rechtbanken op een snelle, correcte en afdoende manier af te handelen.

 

FOD

 

 

test aankoop

 

 

Voor het brede publiek heeft de consumentenorganisatie T.A. naambekendheid verworven  met haar vergelijkende tests. Haar doelstelling is echter veel ruimer en bestaat erin om de verbruikers van producten en de gebruikers van openbare en privé-diensten te informeren, vertegenwoordigen en verdedigen. Om zulks te realiseren brengt zij niet alleen de praktische informatie via haar tijdschriften (Test-Aankoop, Budget & Recht, Budget-Week, Test-Gezondheid) tot bij de consument. Om de positie van de consument te verbeteren, knoopt zij tevens onderhandelingen aan met de sector en met de politieke wereld. T.A. is eveneens actief in Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk, waar zij op dezelfde manier aan informatieverstrekking doet en de belangen van de consument verdedigt.

 

confedratie bouw

 

De Confederatie Bouw, opgericht in 1946, is met haar 14.000 leden de meest representatieve werkgeversorganisatie in de bouwsector. Haar 17 beroepsfederaties en 22 lokale Confederaties Bouw vertegenwoordigen zowel zelfstandige aannemers als KMO’s en grote ondernemingen die als hoofd- en onderaannemer, actief zijn in de ruw- en in de afbouw.

 

 

De Confederatie Bouw biedt haar leden 24 uur op 24 een brede waaier aan diensten op maat en up to date informatie via haar website:

 

bouw unie

 

 

 

 

"Bouwunie, de bij UNIZO aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, is de snelst groeiende Vlaamse KMO-bouwfederatie. Leden kunnen er terecht, naast de syndicale verdediging van hun belangen, voor uitgebreid specifiek bouwadvies en administratieve ondersteuning. De leden kunnen hiervoor met de 5 Bouwunie-secretariaten en de 24 regionale UNIZO kantoren contact opnemen."

 

FAB

 

De Koninklijke Federatie Per Architectenverenigingen van België, gesticht in 1906, groepeert de meeste architectenverenigingen van België.

 

Haar voornaamste doel is de bevordering van de architectuur en stedenbouw alsook de verdediging van de professionele, sociale en culturele belangen van haar leden op gewestelijk, nationaal en internationaal niveau.

 

NAV

 

NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie staat in het architectenlandschap bekend als een dynamische organisatie, met een grote waaier aan dienstverlening, activiteiten, cursussen en events. Ze heeft een uitgebouwd secretariaat waar leden terecht kunnen voor eerstelijnsadvies. Met haar vijf afdelingen en meer dan 1600 leden behartigt het NAV de gemeenschappelijke belangen van architecten in diverse beleidsdomeinen. Dit zowel op gemeentelijk, gewestelijk als federaal niveau. Daartoe is het NAV vertegenwoordigd in tal van beleidscommissies.

 

 

Overige links

 

http://www.ordevanarchitecten.be 

http://www.batibouw.com 

http://www.bouwkroniek.be 

http://www.wtcb.be