De Verzoeningscommissie Bouw voorkomt en geneest

Elk Belg wordt geboren met een baksteen in zijn maag. Maar wat, als uw baksteen op uw maag blijft liggen?

Het spreekwoord zegt dat voorkomen beter is dan genezen. En dat geldt zeker voor bouwgeschillen. Zo kan de particuliere bouwheer zich net zoals de aannemer en de architect – vandaag tegen dergelijke incidenten wapenen door een beroep te doen op de onlangs opgerichte Verzoeningscommissie - Bouw

Voor particuliere bouwheren is een eigen huis bouwen dikwijls het resultaat van een jarenlang gekoesterde droom. Als het project dan eindelijk tot uitvoering komt, is de bouwheer gelukkig maar ook ongerust. Want in de meeste gevallen gaat het om het huis van zijn leven en mag hij geen fouten begaan. Zo zullen er waarschijnlijk momenten zijn waarop hij gaat twijfelen aan de goede afloop van de werken; mogelijk al vanaf het ogenblik dat hij een architect en aannemer kiest. En dat verbetert er niet op wanneer hij bijvoorbeeld in zijn omgeving heeft horen praten over geschillen die tijdens of na de uitvoering van bouwwerken zijn opgetreden.

 Moet men dan altijd voorbereid zijn op een strijd?

 Niet helemaal. Geschillen bestaan uiteraard wel, maar over bouwprojecten die rimpelloos en zonder extra zorgen verlopen, wordt er minder gepraat.

Die vrees neemt nog toe als men hoort hoe lang gerechtelijke procedures kunnen aanslepen als gevolg van de hoge stapels dossiers.

Relativeren is dus het sleutelwoord. Het zou echter van grote onvoorzichtigheid getuigen om het risico te negeren. Geschillen bestaan en ze treden dagelijks op, maar ze vormen niet de hoofdmoot. Het gebeurt niet zelden dat het conflict vastloopt of dat de partijen aarzelen om zich tot het gerecht te wenden, ook al omwille van de zware zo niet buitensporige kosten van een gerechtelijke procedure in verhouding tot de inzet van het geschil.

 Nu bestaat er evenwel een andere procedure, die buiten de rechtbank loopt en die sneller en goedkoper is.

book

Druk op de knop “Bevoegdheidbeding”om die clausule in uw nieuwe contracten toe te voegen!

Haar doel: geschillen regelen door rekening te houden met de standpunten van de betrokken partijen, in het kader van een procedure die snel en goedkoop is en slechts een minimum aan formaliteiten vergt. Aan de ene kant is dit makkelijker voor de verschillende partijen, terwijl het aan de andere kant het werk van de rechtbanken verlicht, zonder dat er sprake van is deze laatste te vervangen. Om zich tot een rechtbank te wenden, heeft men geen contractuele bepaling nodig, aangezien die de vanzelfsprekende en wettelijk bevoegde instantie is om geschillen te beslechten. Daarentegen, om een beroep te doen op een buitengerechtelijke instantie zoals de Commissie, moeten de partijen het eens zijn om het geschil buiten de rechtbank te houden en aan de Commissie voor te leggen. Dit akkoord kan na het ontstaan van een geschil worden gesloten door het ondertekenen van de standaardclausule waarmee de bevoegdheid van de Commissie erkend wordt. Dit akkoord kan ook al bestaan (of vastgelegd worden) op het ogenblik dat het aannemings- en/of architectencontract wordt gesloten, waarin voornoemde clausule dan rechtstreeks opgenomen wordt.