Klachtenformulier

Belangrijke opmerkingen

  1. Dit formulier wordt gebruikt om uw geschil dat voortvloeit uit de aannemingsovereenkomst voor werken in onroerende staat voor te leggen aan de verzoeningscommissie. Dit formulier moet door U worden teruggestuurd aan het secretariaat van de verzoeningscommissie, samen met uw dossier.
  2. Het is belangrijk dat u alle bouwparticipanten (zowel aannemers als architect) oproept tot de procedure die volgens u aansprakelijk kunnen zijn voor de ingeroepen gebreken en/of tekortkomingen. Indien u dat wenst, kan de Commissie de partijen uitnodigen om deel te nemen aan de procedure. Om dit te doen, voegt u het bevoegdheidsbeding door u ondertekend toe aan dit formulier.
Ik ben:
Identificatiegegevens van de indiener van de klacht.
Ik dien klacht in tegen:
Is er een gerechtelijke procedure hangende omtrent de huidige klacht?
Identificatiegegevens van de aannemer(s) tegen wie de klacht wordt ingediend.
Aannemer 1
Aannemer 2
Aannemer 3
Identificatiegegevens van de architect(en) tegen wie de klacht wordt ingediend
Identificatiegegevens van de bouwheer tegen wie de klacht wordt ingediend
Voorwerp van de klacht

Omschrijf kort en bondig hieronder het probleem dat U aan de verzoeningscommissie wenst voor te leggen (Tijdens de inleidingszitting zult U de mogelijkheid krijgen om uw klachtnader toe te lichten). Wanneer het om een technisch geschil handelt, preciseer in de mate van het mogelijke duidelijk over welk onderdeel van de uitvoering (bv. Loodgieterij, metselwerk,…) en omschrijf duidelijk het probleem

Is er reeds een getekend bevoegdheidsbeding
Is er reeds een DOOR ALLE PARTIJEN getekend bevoegdheidsbeding:
Inventaris van de overtuigingstukken

Gelieve hier uw bevoegdheidsbeding up te loaden, u kan dit uploaden in een PDF, JPG formaat.
Slechts één bestand. 256 MB limiet. Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.

Gelieve hier uw aannemings architect overeenkomst up te loaden.
Slechts één bestand. 256 MB limiet. Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.

Overige stukken die belangrijk zijn om het dossier aan te vullen zoals foto's, ... kunnen hier upgeload worden.
Slechts één bestand. 256 MB limiet. Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, zip, rar.