Wie zijn wij?

SAMENSTELLING

De VZW Verzoeningscommissie Bouw werd op 7.02.2001 (B.S. 19.04.2001) opgericht door:

 • De Confederatie Bouw VZW, met zetel te 1000 Brussel, Lombardstraat 34-42,
 • De Belgische Verbruikersorganisatie Test-Aankoop VZW, met zetel te 1060 Brussel, Hollandstraat 13
 • Bouwunie, met zetel te  Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde
 • De Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van Belgie, met zetel te 1000 Brussel, Ernest Allardstraat 21

Haar zetel bevindt zich in de Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

WIE BEHANDELT DE GESCHILLEN?

De VZW Verzoeningscommissie Bouw heeft in haar schoot een Franstalige Kamer en een Nederlandstalige Kamer opgericht ter beslechting van de bouwgeschillen.

De beide kamers worden voorgezeten door de heer Geert Coene, Voorzitter, jurist, Mezenstraat 56 te 3061 Leefdaal.

De Nederlandstalige Kamer is verder samengesteld uit:

 • De consumenten: dhr. Geert Coene voor Test-Aankoop
 • De architecten: De Heer Herman Boogaerts voor de FAB
 • De aannemers:  Mevrouw Nadia Schepens voor Bouwunie

De Franstalige Kamer is verder samengesteld uit:

 • De Consumenten: dhr. Geert Coene Voor Test-Aankoop
 • De architecten: Mevr. Madeleine MENNENS, voor de FAB
 • De aannemers: dhr. Baudouin VAN LIERDE, voor de Confederatie Bouw

FINANCIERING:

Het maatschappelijk kapitaal van de VZW Verzoeningscommissie wordt gevormd door:

 • De inbreng in natura vanwege de Leden.
 • Een jaarlijkse subsidie van de F.O.D. Justitie.
 • De bijdragen van de leden