Tarieven

Bij betwistingen zijn de betrokkenen meestal beducht voor de soms hoge kosten van een gerechtelijke procedure.

Wanneer men een beroep doet op de Commissie, betaalt elke partij bij het inleiden van het dossier een vast bedrag van 332.75€ incl btw. De bijdrage dekt het eerste plaatsbezoek van de deskundige-verzoener. 

In dit bedrag zijn alle prestaties en alle kosten begrepen die betrekking hebben op de eerste technische werkzaamheden van de deskundige-verzoener zoals bedoeld onder de artikelen 28 van het procedurereglement. Dit bedrag wordt verhoogd met 242€ incl btw per toegevoegde sapiteur en/of expert, wanneer de Commissie hiertoe beslist.
In geval van een medeëigendom, wordt een supplement van 121€ incl btw gevraagd per medeeigenaar die partij is.

Naast het voordeel van deze bescheiden basisprijs blijven de partijen meester over de kosten van eventuele bijkomende onderzoeksdaden.

Immers, bovenop het vaste bedrag moet de deskundige voor eventuele bijkomende onderzoeksdaden, eerst een bestek laten goedkeuren door de partij die de expertise heeft aangevraagd en er de kosten van voorschiet. De kosten voor eventuele bijkomende onderzoeksdaden bestaan uit ereloon (121€/u incl btw) en  verplaatsingsvergoedingen (1,21€/km incl btw, reistijd inbegrepen) en secretariaatskosten (42,35 €/u incl btw).