Voor wie

De Commissie komt tussenbeide in alle technische geschillen die rijzen tussen de consument en de architect en/of de aannemer(s) die betrokken zijn bij particuliere bouw– of renovatiewerken.

De Commissie garandeert een snelle afhandeling (gemiddeld 14 weken), een objectieve beoordeling dankzij de drie partijen die er deel van uitmaken. Ze bestaat immers uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de consumenten, de architecten en de aannemers – en garandeert zo een deskundige behandeling dankzij de inschakeling van deskundigen-bemiddelaars met minstens 10 jaar ervaring.

De door de Commissie benoemde expert-verzoener zal de standpunten van de partijen met elkaar trachten te verzoenen door ze tot wederzijdse toegevingen te bewegen en zo het geschil op te lossen.

Maar zelfs als het niet tot een verzoening komt, blijft de tussenkomst van de Commissie toch heel nuttig, aangezien de deskundige dan een technisch bindend verslag opstelt, dat de partijen niet meer in twijfel kunnen trekken voor de rechter, tenzij in echt uitzonderlijke gevallen. Dit levert een aanzienlijke tijdwinst op voor een eventuele verdere gerechtelijke procedure, aangezien de expertise dan reeds heeft plaatsgevonden.

Een beroep doen op de Commissie biedt dus altijd een meerwaarde, ongeacht of een verzoening bereikt of een technisch bindend verslag opgesteld wordt.