Jaarverslagen

Een nuttig instrument om te weten hoeveel en welk soort klachten het voorbije jaar werden behandeld en met welk succes. Het jaarverslag laat de Verzoeningscommissie toe om bepaalde beleidskeuzes te maken of bij te sturen. Een transparante doorlichting van de werking van de Commissie voor elke belanghebbende te raadplegen. 

Hieronder kan je de jaarverslagen sinds 2015 raadplegen: